Zwroty i gwarancja

Gwarancja

Na produkt MiM-2 przysługuje pełna, 5 letnia pełna ochrona gwarancyjna. 2 lata podstawowe + 3 lata po rejestracji na konto.mim-2.pl

Naprawy pogwarancyjne oraz gwarancyjne, w których uszkodzenia zostały dokonane z winy użytkownika i nie podlegają gwarancji, są realizowane z zryczałtowaną opłatą od 300 złoty + koszty wysyłki.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: MAGNET MEDIC, 78-550 Czaplinek, ul. Dworcowa 19, tel. 943755153, email: kontakt@magnet-medic.pl

Prawo do odstąpienia od umowy / Zwroty

Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli MM nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

MAGNET MEDIC, 78-550 Czaplinek, ul. Dworcowa 19, tel. 943755153, email: kontakt@magnet-medic.pl

Ja niżej podpisany/a niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług zawartej w dniu ……………….., przedmiotem której było………………..………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów) ………………………………………..............................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………….

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl